Beste zerbitzu batzuk

Sentsibilizazioa

Urtean zehar emanaldiak, hitzaldiak, hedapen edo publizitate kanpainak, eta abar antolatzen dira, biztanleria guztia familia zaintzaren eta pertsona zaintzailearen beharren inguruan sentsibilizatzeko helburuarekin.