Kontratatzaile profila

Landakoko (Durango) atletismo pistako instalazioetako erabiltzaileentzako arreta eta sarbide kontrolen zerbitzua 

Espediente-zenbakia: 6/2016 

Kontratu mota: Zerbitzuak

Prozedura: Irekia

Epemuga: 2016/09/22 

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua:
Oinarrizko aurrekontua: 22.074,38 euro/urtero
Guztira: 26.710,00 euro/urtero

Esleipen prozedura: Irekia, Irizpide aniztasunarekin.

Harmonizatutako erregulazioaren mendeko kontratua: Ez

Esleitzeko irizpideak: Hainbat.

Espedientea eragin duen Saila: Kirol Saila.

Proposamenak aurkezteko azken eguna: Egun honetako 13:00ak arte 2016.09.22

Eskaintzak aurkezteko eta informazioa jasotzeko tokia:
Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoa
Casa Astola, 26
48220 – ABADIÑO
Teléfono: 946 81 81 16
Fax: 946 21 61 07
B.A.O.ko iragarkia:
BAO Zenbakia: 171/2016, irailaren 7koa

Klausula administratibo partikularren plegua (PDF 367KB)

I. eranskina (Doc 367KB)

II. eranskina (Doc 396KB)

III. eranskina (Doc 53KB)

IV. eranskina (Doc 55KB)

Preskripzioa teknikoen plegua (PDF 144KB)

Subrogatu beharreko langileen eranskina (PDF 252KB)

Iragarkien taula eta proposamenen irekiera

A gutun-azala irekitzea
Tokia: Abadiño, Astola Etxea 26
Data: 2016.09.28
Ordua: 08:15

B gutun-azala irekitzea
Tokia: Abadiño, Astola Etxea 26
Data: 2016.09.28
Ordua: 08:30

C gutun-azala irekitzea
Tokia: Abadiño, Astola Etxea 26
Data: 2016.11.28
Ordua: 13:00

Esleipena eta formalizazioa

Esleipen ebazpena: Abenduaren 19koa, 1067/2016

Adjudikazio data: 2016.12.19

Enpresaren izena:
SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.
Egaña 17, 4º piso, dpto. 4
48010 BILBAO

Adjudikazioaren zenbatekoa:
Oinarrizko aurrekontua: 22.000,00 euro
BEZ-a %21: 4.620,00 euro
Guztira: 26.620,00 euro

Formalizazio epea: 15 egun baliodun

Formalizazio data: 2017ko urtarrilaren 9an

Batez besteko zenbatekoa – BEZik gabe: 88.297,52 

ACLARACIONES:

1º La extensión máxima será de treinta folios por una cara.

           
2º Descripción de la organización y desarrollo del servicio que refleja las características, determinaciones o modelos de las distintas actividades que se deben realizar para la ejecución del contrato.

Se valorarán la calidad e idoneidad de las actividades, informes, plan de comunicación y sistemas de evaluación en orden a la correcta prestación del servicio conforme al siguiente detalle:

2.1. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A USUARIOS.
Descripción de la organización y  procedimientos de información, comunicación y atención a usuarios en orden a garantizar una correcta prestación del servicio y a asegurar la calidad del mismo.

2.2. CONTROL TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES: hasta 8 puntos.
Descripción de la organización y procedimientos de actuación dirigidos a garantizar el desarrollo de las funciones de control técnico de las actividades e instalaciones por la adjudicataria, su corrección y calidad.