Guri buruz

Webgune hau herritarrentzat interesgarria den informazioa batzeko sortu dugu. www.mdurango.org gunean, edozein alorretako informazioa eskuratzeko aukera izango duzue: Mankomunitateak eskaintzen dituen zerbitzuei buruzko azalpenak edo azken albisteak.

Durangoko Merindadearen Amankomunazgoak komunikazioaren teknologiekin batera hazi nahi du eta, beraz, webgune hau Mankomunitatea bere mugetatik kanpo ezagutarazteko baliagarri izatea espero du.