Albisteak

 

Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoak Adikzioen Prebentziorako IV. Tokiko Plana aurkeztu du gaur. Lehenengoa 1997an egin zen, 2008ra arte luzatuko zena; bigarrena 2009tik 2013ra egin zen, eta hirugarrena 2014tik 2018ra. Laugarren plan horrek 2019tik 2023ra iraungo du.

Plana egiteko, kontuan hartu dira Eusko Jaurlaritzaren Adikzioen VII. Plana eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea.

Esparru horretatik abiatuta, planak Adikzioen prebentzioari modu integral eta multidiziplinarrean heltzea aurreikusten du, bai plangintzan bai gauzatzean sexuaren eta generoaren ikuspegia kontuan hartzen duena, eta une bakoitzean herritarren errealitatera egokitzen diren eredu dinamiko eta malguetan oinarritzen dena.

Plana egiteko, aldez aurreko azterketa bat egin da, Amankomunazgoa osatzen duten pertsonek izan ditzaketen beharrak eta gabeziak ezagutzeko, eta, aldi berean, nerabe eta gazteen egungo egoera ezagutzeko, adikzioa edo portaera konpultsiboak ekar ditzaketen jarrerei eta portaerei dagokienez. Azterketa horretan, honako hauek aztertu dira:

  • Drogen erabilerari eta teknologia berriei buruzko ezagutza, jarrera eta ohiturei buruzko ikerketa gazte eta nerabeengan.
  • Udaleko hainbat arlotako ekarpenak eta herritarrek parte hartzeko mekanismoak biltzea.
  • Egindako proiektuen jarraipena eta ebaluazioa.

DROGEN OHIKO KONTSUMOAREN GRAFIKA KONPARATIBOA 2008-2012-2016

2008., 2012. eta 2016. urteetako azterlanen konparazioaren arabera, labur-labur ondoriozta dezakegu kontsumoak behera egin duela.

2016an, probatu dutenen eta ohikotasunez kontsumitzen dutenen ehunekoek behera egin dute tabakoaren ohituran. Azpimarratzekoa da ere atzeratu egin dela tabakoa probatzeko adina: 13 urterekin zen 2008an eta 2012an, eta 15 urterekin izatera pasatu da 2016an. Sexuari dagokionez, 2016an tabakoa probatu duten emakumeen kopurua gizonena baino handiagoa da, nahiz eta gizonak gehiago diren tabakoa ohikotasunez kontsumitzen dutenak.

Alkoholari dagokionez, 2016an behera egin dute ohikotasunez probatu eta kontsumitzen dutenen ehunekoek. Proba egin dutenen adina 13 urte da. Sexuari dagokionez, ez dago alde aipagarririk.

Kalamuari dagokionez, kalamua probatzeko adin "tipoa" 14 urtekoa zen 2008an, eta 15 urtekoa da 2012an eta 2016an. Deigarria da kalamua noizbait probatu dutenen ehuneko handi batek (% 29) droga hori ohikotasunez kontsumitzen jarraitzen duela (% 36). Hala ere, kalamua probatu dutenen %30 ez du kontsumoarekin jarraitzen.

Legez kanpoko beste droga batzuen kontsumoa aztertzen badugu, ikusiko dugu adin honetan kontsumoa oso oso txikia dela.

JARDUERA-PROIEKTUAK

Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoko Adikzioen Prebentziorako Planak hiru jardueraeremu aurreikusten ditu: eskolakoa, familiakoa eta komunitarioa.

Eskola-eremua funtsezkoa da; izan ere, ikastetxeek zenbait abantaila dituzte prebentzio-lana garatu ahal izateko, haur eta gazte guztiengana iritsi ahal izateko, adinari dagokionez antzeko populazioa izateko eta jarduera jarraitua ahalbidetzeko, jokabide-ereduen eta balioen transmisioan rol garrantzitsua betetzeaz gain.

Hala, eremu horretan, proiektuak egingo dira, bai Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan, bai eskualdeko bigarren hezkuntzako ikastetxeetan. Hauek dira eskaintzen diren proiektuak: 

  • Adingabekoen osasunerako hezkuntza-proiektuak: "Balioetan oinarritutako hezkuntza", "Emozioei buruzko programa", "Hezkuntza afektibo sexuala Lehen Hezkuntzan" eta "Hezkuntza afektibo sexuala Bigarren Hezkuntzan". 
  • Ikastetxeetan tabakoaren eta alkoholaren kontsumoa prebenitzeko proiektuak. 
  • Prebentzio-proiektuak droga-kontsumoaren ondoriozko arrisku-kolektiboetan 
  • Teknologien erabilera egokiari eta ludopatiaren prebentzioari buruzko proiektuak.

Familiaren esparrua ere funtsezkoa da, familiaren barruan oinarrizko balioak, sinesmenak, arauak, ohiturak eta jarrerak transmititzen baitira, seme-alabek bizitza osasuntsua eta osasuntsua izan dezaten. Hala, esparru horretan, eskarmentudun profesionalek gidatutako lanbilerak aurreikusten dira, eta, ezarritako helburuak lortzen saiatzeaz gain, gurasoek egunero aurre egin behar dieten egoerak konpontzen laguntzen saiatuko dira. Hori guztia "Familien Eskolan" egiten da. Bertan, droga-mendekotasunen prebentzioari, hezkuntza afektibosexualari, gurasoen eta seme-alaben arteko harremanei, autoestimuari, teknologia berriei eta abarri buruzko hainbat ikastaro eskaintzen dira.

Komunitate-mailako jarduketaren bidez, herritarren osasuna sustatu nahi da, gizabanakoek, taldeek eta kolektibitateek funtsezko balio gisa har dezaten, jarrera eta portaera-ohitura positiboak erakutsiz. Esparru horretan sartzen dira Tabakorik gabeko munduko eguna eta substantzia kaltegarrien erabilerari eta abusuari buruzko informazio- eta sentsibilizazioproiektuak. Eremu horren barruan dago, halaber, Adikzioen prebentziorako dokumentazio, arreta eta aholkularitza zentroa proiektua, bai eta teknikarien prestakuntza ere.