Zaintza

Azken 20 urteotan mendekotasuna duten adinekoen zaintza informala —arlo soziosanitarioko profesionalek aurrera eramaten ez dutena, trukean soldatarik jasotzen ez dena eta gehienbat senitartekoek egiten dutena— garrantzia bereziko gai batetan bilakatu da, bai gizarte ikuspegitik zein klinikotik ere. Funtsean, biztanleriaren zahartzearen eta endekapenezko gaixotasunen areagotzearen ondorioz, luzaroan leku hau betetzen duten gero eta zaintzaile gehiago dago (Casado eta López, 2001).

Gure herrialdean eman diren gizarte aldaketek, emakumeak lan merkatuan sartzea, familiaren egonkortasuna murriztea, familia zabala eta tradiziozko sare informalen desagertzea, gizarte eta lan mugikortasuna areagotzea, eta etxebizitzen neurriak murrizteak besteak beste, egiten dute familian gero eta pertsona gutxiago egotea zaintzaile moduan. Ondorioz, mendekotasuna agertzen denean, zaintza pertsona gutxi batzuengan jausten da zeinak argi eta garbi gainkarga egoerak bizi dituzten. Egoera paradoxiko bat ematen da, izan ere, alde batetik laguntza eskaria geroz eta handiagoa da (mendekotasuna duten gero eta pertsona gehiago, endekapenezko gaixotasun gehiago…) eta beste alde batetik, zaintzaileen baliabideak gero eta urriagoak dira (etxean pertsona gutxiago eta, kasu gehienetan, kanpoko zereginekin).

Norbait gaixotzen denean edo nolabaiteko mendekotasuna agertzen duenean, familia sistemaren baitan bada zaintzaile nagusi bat oinarrizko zaintza lanak bere gain hartzen dituena horrek eragiten dituen ardurekin. Familia akordio espliziturik gabe paper hori betetzen duen pertsona,  familiako gainontzeko kideek gaixoaren zaintzaren arduradun gisa hautematen duten eta orokorki, egindako lanen ordainetan ez du inolako ordainsari ekonomikorik jasotzen. Oso arraroa da familia guztiak mendekotasuna duen adineko pertsonaren zaintza lanen banaketa ekitatiboa egitea, “talde lana” bezala antolatuz. Gehienetan, zaintzaile nagusia izaten da zaintzaile bakarra.

Kokapena eta kontaktua

Jendaurreko ordutegia; 9:30etatik 13:30etara

Durangoko adineko pertsonen udal egoitza
P. P. Astarloa kalea, 1-2.
48200 DURANGO (Bizkaia)

Emaila: zaindu.mdurango@bizkaia.org 
Telefonoa: 94 603 00 46

Harremanetan jartzeko inprimakia

 • Zaindu programa
  Zaindu programa
 • Zerbitzuak
  Zerbitzuak
 • Jarduera eremua
  Jarduera eremua
 • Dokumentazioa
  Dokumentazioa
 • Esteka interesgarriak
  Esteka interesgarriak